banner

GÓI THÁNG

( Trọn gói chỉ từ 50.000đ - Sử dụng trên mạng 3G/4G )

Chi tiết
Chi tiết
Chi tiết
Chi tiết
 • UMAX300
 • 30GBDATA
 • 300.000đ
 • 30 ngày
Chi tiết
 • MIMAXSV
 • 3GBDATA
 • 50.000đ
 • 30 ngày
Chi tiết

Các gói khuyến mãi

 • ST90
 • 60GBDATA
 • 90.000đ
 • 30 ngày
Chi tiết
 • B150K
 • 1.5GB + 500p DATA
 • 150.000đ
 • 30 ngày
Chi tiết
 • B100K
 • 500p + 600MbDATA
 • 100.000đ
 • 30 ngày
Chi tiết
 • V200K
 • Gọi + 3.5GB DATA
 • 200.000đ
 • 30 ngày
Chi tiết
 • V120K
 • 1.5GB + gọiDATA
 • 120.000đ
 • 30 ngày
Chi tiết
 • V150K
 • Gọi + 2.5GBDATA
 • 150.000đ
 • 30 ngày
Chi tiết
 • V70K
 • 250p + 400MBDATA
 • 70.000đ
 • 30 ngày
Chi tiết
 • V90
 • 60GB + gọiDATA
 • 90.000đ
 • 30 ngày
Chi tiết

Các gói Dcom Viettel

 • D70
 • 7GBDATA
 • 70.000đ
 • 30 ngày
Chi tiết
 • D50
 • 3.5GBDATA
 • 50.000đ
 • 30 ngày
Chi tiết
 • D30
 • 2.5GBDATA
 • 30.000đ
 • 30 ngày
Chi tiết
 • D200
 • 20GBDATA
 • 200.000đ
 • 30 ngày
Chi tiết
 • D120
 • 12GBDATA
 • 120.000đ
 • 30 ngày
Chi tiết
 • D90
 • 10GBDATA
 • 90.000đ
 • 30 ngày
Chi tiết

DANGKY3GVIETTEL.VN - WEBSITE ĐĂNG KÝ CHÍNH THỨC 3G/4G VIETTEL

© Viettel 2017. All rights reserved.